Rysunek VIII.3.1.
Porównanie ilości zdarzeń w Gorzowie w latach 2002-2003