Rysunek VIII.2.1.
Rozmieszczenie jednostek ochrony ppoż. na terenie powiatu gorzowskiego