do góry

STAN ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2002-2003

 

I. Charakterystyka Gorzowa


Katedra i fontanna Pauckscha nocą
fot. Tomasz Jocz


Charakterystyka miasta
Ryszard Kina

     Gorzów Wlkp. jest miastem o powierzchni 86 km2, położonym w zachodniej części Polski, w malowniczej okolicy nad Wartą, na wzgórzach wśród lasów i przepięknych jezior. Ze względu na ilość i rodzaj występującej tu zieleni nazywany jest miastem parków i ogrodów. Pełni rolę ważnego ośrodka administracyjnego, społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu, jest siedzibą Wojewody Lubuskiego. Położenie miasta blisko zachodniej granicy, w odległości 110 km od stolicy Niemiec - Berlina, nadaje mu rolę ważnego węzła komunikacyjnego oraz miasta tranzytowego. W Gorzowie krzyżują się bowiem drogi łączące państwa Europy Zachodniej i Wschodniej oraz państwa Europy Południowej ze Skandynawią. Drogi wodne umożliwiają połączenie: przez Wartę z Poznaniem, przez Noteć i Kanał Bydgoski z portami rzecznymi nad Wisłą, a przez Wartę i Odrę ze Szczecinem na północy i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym na południu.
     Miasto liczy ok. 125 tys. mieszkańców. Cechą charakterystyczną jest duży potencjał demograficzny tworzony przede wszystkim przez ludzi młodych. Osoby w wieku produkcyjnym to 62% ogółu ludności miasta. Tylko 11% to mieszkańcy powyżej 60. roku życia.
     Gorzów to gospodarcze centrum regionu, miasto charakteryzuje rozwinięty przemysł, głównie chemiczny, włókienniczy, maszynowy, drzewny, elektrotechniczny, motoryzacyjny i budownictwo. Obecnie zarejestrowanych jest około 15 tys. podmiotów, z których 98% tworzy sektor prywatny. Sukcesywnie następuje rozwój sektora usług, przede wszystkim w dziedzinie obsługi biznesu, finansów i obrotu nieruchomościami. Obserwuje się rosnące zainteresowanie inwestowaniem ze strony podmiotów zagranicznych, czego efektem jest funkcjonowanie 340 spółek joint ventures. Przeważa kapitał niemiecki. W gronie najważniejszych inwestorów zagranicznych znajdują się renomowane w świecie firmy, takie jak:
     - Volkswagen Elektrosystemy - produkująca wiązki elektroniczne do samochodów,
     - Bama Polska - lider w produkcji wkładek obuwniczych,
     - Rhodia, Nylstar i Akzo-Nobel - potentaci w produkcji włókien technicznych i tekstylnych,
     - Zakłady Farmaceutyczne Vetoquinol - producent leków weterynaryjnych,
     - Faurecia - produkcja elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego.
      Znajdują się tu również tacy inwestorzy jak norweska sieć hoteli Qubus Hotel, w branży spożywczej Pizza Hut, Mc Donald's, sieci handlowe Tesco, Lidl, Netto, Castorama, Komfort, a w branży paliwowej Shell, Statoil i BP. Wiele z przedsiębiorstw działających na naszym rynku posiada już europejskie certyfikaty jakości, co w znacznym stopniu umożliwia konkurowanie z najlepszymi firmami europejskimi.
    Gorzów jest miastem dużych możliwości i szans na zrobienie dobrych interesów. Jest bez wątpienia miastem sukcesu, czego miernikiem są dobre lokaty uzyskiwane w rankingach przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
     Projekcja proinwestycyjnych budżetów miasta oraz pozyskiwane środki pomocowe, które kierowane są przede wszystkim na gospodarkę komunalną i usprawnienie komunikacji (wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta) procentuje stałą poprawą jakości życia mieszkańców. Mieszkańcom z powodzeniem służy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka z kompleksem basenów o wielofunkcyjnym charakterze, sztucznym lodowiskiem, kręgielnią i siecią usługowo-gastronomiczną.


Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka
fot. Wojciech Jankowiak

     W oczach mieszkańców i gości Gorzów jest miastem coraz ładniejszym. Zaangażowanie i spore osiągnięcia w dostosowywaniu miasta do europejskich standardów w ochronie środowiska zostało potwierdzone Dyplomem Komisji Europejskiej przyznanym w ramach konkursu: Miasto a wymagania Unii Europejskiej.
Miasto posiada w pełni uzbrojone tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz do zagospodarowania przez inwestorów na działalność gospodarczą. Zaopatrzenie miasta w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz gaz ziemny jest bardzo dobre.
     Miasto posiada bogate zaplecze kulturalne. Można tu znaleźć wiele interesujących zabytków oraz ciekawe imprezy np.: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha, Pomorską Jesień Jazzową, Biennale Sztuki Sakralnej, Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Dyvesa, Festiwal Folkloru czy Konfrontacje Teatralne. Cieszy się również znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
     Gorzów jest największym ośrodkiem Euroregionu Pro Europa Viadrina. Za działania na rzecz integracji europejskiej miasto zostało uhonorowane Dyplomem Rady Europy, a 13 września 2002 r. Flagą Europejską.


Hotel Qubus
fot. Wojciech Jankowiak