STAN ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2002-2003

 

Wstęp


     
Przekazujemy w ręce Czytelników piąty już raport o stanie środowiska w Gorzowie Wlkp., wydawany od 1996 r. co dwa lata - wspólnie przez Urząd Miasta i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Podobnie jak poprzednie edycje, również obecna ukazuje się w ramach ogólnopolskiej serii wydawniczej Inspekcji Ochrony Środowiska - Biblioteka Monitoringu Środowiska.
     Tegoroczny raport swą formą i układem wydawniczym nawiązuje do poprzedniego wydania z 2002 r. Również tym razem do współpracy zaproszono grono specjalistów m.in. z zakresu hydrologii, klimatologii, geologii, hydrogeologii i ochrony przyrody, operatorów instalacji kluczowych dla ochrony środowiska w mieście: zakładu utylizacji odpadów, wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i spalarni odpadów medycznych. Zamieściliśmy też ocenę sytuacji epidemiologicznej w mieście opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przygotowaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Główny ciężar prac związanych z przygotowaniem i wydaniem raportu tradycyjnie spoczywał na barkach pracowników gorzowskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
     Wszystkim zaangażowanym w powstanie raportu serdecznie dziękujemy.
     
Książkowa wersja raportu trafi m.in. do gorzowskich szkół i uczelni, bibliotek i urzędów, radnych i parlamentarzystów, a także do Biblioteki Narodowej i kilkunastu innych, największych bibliotek w całej Polsce. W wersji internetowej raport będzie powszechnie dostępny na stronach Urzędu Miasta i WIOŚ.
     Gorzów w ostatnich latach może poszczycić się wieloma ważnymi inwestycjami w infrastrukturze służącej ochronie środowiska. Wybudowano Zakład Utylizacji Odpadów, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, w Elektrociepłowni uruchomiono turbinę parowo-gazową w zastępstwie bardzo uciążliwego bloku EC 1. Modernizowana i rozbudowywana jest sieć ciepłownicza i kanalizacyjna. Z rozmachem prowadzone są prace przy porządkowaniu układu komunikacyjnego. Te i inne przedsięwzięcia wpływają na poprawę stanu środowiska w mieście, jednak same działania inwestycyjne nie wystarczą - niezbędne jest tu świadome współdziałanie wszystkich mieszkańców miasta.


Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Prezydent Miasta

Zbigniew Lewicki
Tadeusz Jędrzejczak