WIOŚ Zielona Góra Delegatura w Gorzowie Wlkp. :: Witamy na stronie WIOŚ Zielona Gora Delegatura w Gorzowie Wlkp.
imagicweb. Portal Solutions

 

year 2003
. Witamy na WIOŚ Zielona Góra Delegatura w Gorzowie Wlkp.  !  25-10-2016
.
.
.
Menu główne
.

Nasza siedziba
.

WIOŚ Zielona Góra
.

BIP
.

.
. . .
News: Warsztaty dla przedstawicieli starostów nt. problematyki postępowania z odpadami powstającymi podczas przeprowadzanych akcji ratowniczych i odpadami powypadkowymi 273 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

W dniu 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lubuskich starostw na temat problematyki postępowania z odpadami powstającymi podczas przeprowadzanych akcji ratowniczych i odpadami powypadkowymi. Warsztaty były wspólną inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
Prezentacje:

Postępowanie jednostek PSP z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych Poważne awarie Postępowanie z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych oraz odpadami powypadkowymi - analiza prawna Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi pozostawionymi w środowisku przez nieustalonych sprawców


 
.
. Autor: admin
Dodano: piątek, 14 grudnia 2012 - 13:17
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Maria Małgorzata Szablowska nowym Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. 385 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

W dniu 27 listopada 2012 r. Maria Małgorzata Szablowska z rąk Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego przyjęła nominację na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Obowiązki zacznie pełnić od dnia 28 listopada br.
Małgorzata Szablowska zastąpiła na stanowisku odchodzącego na emeryturę Zbigniewa Lewickiego, który kierował WIOŚ w Zielonej Górze przez ostatnie 13 lat.
Małgorzata Szablowska jest z wykształcenia inżynierem chemii i magistrem ekonomii. Od maja 2004 roku pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
Notatka: źródło www.lubuskie.uw.gov.pl
.
. Autor: admin
Dodano: piątek, 30 listopada 2012 - 22:47
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Opracowano ocenę stanu czystości jezior badanych przez Delegaturę WIOŚ w 2011 r. 298 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
Opracowanie zawiera ocenę według kryteriów podanych w rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz tzw. opinię ekspercką.


 
.
. Autor: admin
Dodano: czwartek, 08 listopada 2012 - 15:05
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Narada Ekspertów ds. Zapewnienia Jakości Badań Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej W2 325 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
23 października 2012 r. w siedzibie Landesumweltamt Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą odbyła się kolejna narada Grupy Ekspertów ds. Zapewnienia Jakości Badań Grupy Roboczej W-2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Przedmiotem obrad była ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych przeprowadzonych na wodach granicznych w 2011 r. oraz opracowanie koncepcji zapewniania jakości badań wód granicznych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Eksperci wysoko ocenili stan zapewnienia jakości badań prowadzonych na wodach granicznych przez obie strony, a także uznali, że cele jakościowe wyznaczone na rok 2011 zostały osiągnięte.


 
.
. Autor: admin
Dodano: piątek, 26 października 2012 - 13:31
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Roztrzygnięcie konkursu plastycznego "Jak mogę przyczynić się do ochrony środowiska". 467 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
5 czerwca 2012 r., w Międzynarodowym Dniu Ochrony Środowiska, w siedzibie Delegatury WIOŚ, nastąpiło wręczenie nagrody Aleksandrze Staniewskiej, laureatce II miejsca konkursu plastycznego "Jak mogę przyczynić się do ochrony środowiska".
Pracownicy Delegatury z Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych oraz Pracowni Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza przygotowali na ten dzień specjalne prezentacje, na które Ola wraz z wychowawczynią i swoją klasą 101 ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. została zaproszona. Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem i pamiątkowym zdjęciem.


 
.
. Autor: admin
Dodano: środa, 06 czerwca 2012 - 13:24
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Stan środowiska w powiecie słubickim w 2011 roku. 458 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

W dniu 29 czerwca 2012 r. odbyła się XX sesja Rady Powiatu Słubickiego, podczas której kierownik Delegatury Marek Demidowicz przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego w 2011 r. 
.
. Autor: admin
Dodano: środa, 30 maja 2012 - 11:23
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Konkurs plastyczny dla uczniów szkoł podstawowych z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska ,,Jak mogę przyczynić się do ochrony środowiska'' 444 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
Wojewódzki lnspektorat ochrony Środowiska w Zielonej Górze ogłasza konkurs plastyczny ,,Jak mogę przyczynić się do ochrony środowiska'', organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, obchodzonego w dniu 5 czerwca 2012 roku. Ogłoszenie
Do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie Wszystkich uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego, z uwzględnieniem podziału na dwie kategoriewiekowe: uczniowie klas l-lll oraz uczniowie klas lV-Vl. Regulamin


 
.
. Autor: admin
Dodano: środa, 25 kwietnia 2012 - 14:53
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód" Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. 547 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
W dniach 2-4 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Kormoran w Sulęcinie odbyła się 31. Narada Grupy Roboczej W2 Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, w której uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ: Zbigniew Lewicki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. W otwarciu narady uczestniczyli Burmistrz Miasta Sulęcin – Pan Michał Deptuch i Starosta Sulęciński – Pan Dariusz Ejchart, którzy przedstawili krótką informację na temat historii i osiągnięć Miasta Sulęcin oraz Powiatu Sulęcińskiego. W części merytorycznej narady:


 
.
. Autor: admin
Dodano: piątek, 06 kwietnia 2012 - 12:33
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010 1030 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

Ukazał się kolejny raport na temat stanu środowiska w województwie lubuskim – w latach 2009-2010. Raport został wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ogólnopolskiej serii wydawniczej Inspekcji Ochrony Środowiska „Biblioteka Monitoringu Środowiska”.


 
.
. Autor: admin
Dodano: czwartek, 09 lutego 2012 - 11:16
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Projekty warunków korzystania z wód regionów wodnych na obszarze działania RZGW 931 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia, iż z dniem 10 listopada przystąpił do sporządzenia: projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker. Obwieszczenie jest w pliku PDF.
Więcej informacji jest na stronie
http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/


 
.
. Autor: admin
Dodano: piątek, 25 listopada 2011 - 13:05
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
Aktualizacja planów gospodarowania wodami 835 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Więcej w pliku PDF.


 
.
. Autor: admin
Dodano: poniedziałek, 24 października 2011 - 14:38
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
Nowy blok Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Witnicy 800 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

4 października 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego bloku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białczyku k. Witnicy.

Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Białczyku wybudowano w technologii według patentu polskiej firmy Biogradex z Elbląga, autorstwa inż. Andrzeja Gólcza. Pierwszy blok oczyszczalni o przepustowości 1000 m3/d oddany został do użytku w 2000 r., a drugi, nowy blok ma przepustowość docelową 1400 m3/d. Generalnym wykonawcą inwestycji była firmy: INFRA z Gorzowa Wlkp. (roboty budowlane) oraz firma Biogradex (roboty technologiczne). Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. 
.
. Autor: admin
Dodano: niedziela, 16 października 2011 - 12:27
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Nowa kwatera składowiska odpadów w Długoszynie 1505 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

20 września 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych CZG-12 w Długoszynie koło Sulęcina. 
.
. Autor: admin
Dodano: niedziela, 16 października 2011 - 11:55
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Stan środowiska w powiecie słubickim w 2010 roku. 1205 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.
W dniu 1 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Słubickiego, podczas której kierownik Delegatury Marek Demidowicz przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego w 2010 r.


 
.
. Autor: admin
Dodano: środa, 27 lipca 2011 - 09:55
  
    Strona gotowa do druku
.
.
 

. . .
News: Nowy sprzęt w Laboratorium 1125 raz(y) oglądano. raz(y) oglądano.  
.
.

W ramach realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska projektu pt. „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa III, działanie 3.3 Monitoring Środowiska) na początku 2011 roku zakupiono dla Laboratorium Delegatury nową aparaturę pomiarową. 
.
. Autor: admin
Dodano: czwartek, 19 maja 2011 - 11:57
    Strona gotowa do druku
.
.
 

    1234   >

.
Stan Środowiska - opracowania
.
Powietrze, hałas, PEM
 Metody pasywne
 Powietrze
 Hałas
 PEM

Osady
 Linki

Wody powierzchniowe
 Rzeki
 Jeziora

Raporty i komunikaty o stanie środowiska
 Raporty o stanie środowiska
 Stan środowiska w powiatach

Inne opracowania
 Badania wód granicznych
 Powódź 2010
 
3 ostatnich stron
 Jeziora badane w 2…
 Komunikat o stanie…
 Wyniki monitoringu…
 

Lubuska Sieć Monitoringu Powietrza
.

.