W laboratorium funkcjonuje system jakości zgodny z ISO 17025

System jakości opisany został w Księdze jakości, która zawiera m.in. określoną przez zastępcę WIOŚ politykę jakości, strukturę organizacyjną Delegatury i laboratorium, podział odpowiedzialności i kompetencji. Integralną częścią Księgi Jakości jest Księga procedur ogólnych oraz procedury szczegółowe i instrukcje. Realizując politykę jakości laboratorium;

 • Wykonuje badania przez wykwalifikowany personel w oparciu o udokumentowane procedury badawcze,
 • Nadzoruje i obsługuje aparaturę pomiarowo-badawczą zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami,
 • Stosuje certyfikowane wzorce analityczne,
 • Regularnie prowadzi uwierzytelnienie aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Prowadzi kontrolę jakości badań oraz uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • Prowadzi audity wewnętrzne oraz przeglądy systemu jakości.

 • Wdrożenie systemu jakości i jego utrzymanie zostało potwierdzone otrzymaniem przez laboratorium w lipcu 1997 roku certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dla badań oznaczonych gwiazdką. Certyfikat akredytacji jest gwarancją dla klienta, że jego wymagania zostały spełnione.

  Laboratorium gwarantuje poufność prowadzonych badań i ochronę praw własności klienta

  Świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie Dla stałych klientów stosujemy rabaty
  Zapraszamy do korzystania z naszych usług